Afera Przekroju – Kalińska i Łopuszko składają apelację

16.07.2021

Agata Kalińska i Artur Łopuszko, których Sąd Rejonowy w Krakowie uznał za odpowiedzialnych działania na szkodę dawnej spółki publicznej Eurofaktor S.A. (Gremi Inwestycje S.A.) nie pogodzili się z decyzją sądu i złożyli apelację.

Kalińska i Łopuszko przez długi czas pracowali dla Grzegorza Hajdarowicza w ramach tzw. „grupy Gremi”, wykonując dla niego różne czynności zarządcze w szeregu kontrolowanych przez Hajdarowicza spółek. We wrześniu 2013 roku pełniąc funkcje w zarządzie wchodzącego w skład „grupy Gremi” Eurofaktora dokonali oni nabycia od Hajdarowicza 100% udziałów spółki Wydawnictwa Przekrój Sp. z o.o. za 3,18 mln zł, podczas gdy udziały te były bezwartościowe, a samo Wydawnictwo Przekrój powinno było zgodnie z prawem dawno ogłosić upadłość. W ten sposób Hajdarowicz pozbył się zadłużonej, de facto upadłej spółki i jeszcze na tym zarobił. Stracili akcjonariusze mniejszościowi Eurofaktora.

Więcej o sprawie pisaliśmy tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/afera-przekroju/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/afera-przekroju-jest-wyrok-sadu/

Zdaniem reprezentujących Kalińską i Łopuszkę prawników z kancelarii prawnej BDO Legal Sąd Rejonowy nie wziął pod uwagę strategii spółki Eurofaktor, którą była budowa „grupy medialnej” oraz tego, że decyzja nabycia wydawcy „Przekroju” była poprzedzona – jak to ujęto – „zleceniem wykonania profesjonalnych wycen”. Nadto ich zdaniem Sąd Rejonowy nie dokonał szczegółowej oceny prawnokarnej w oparciu o art. 296 Kodeksu karnego, przez co nie rozpoznał istoty sprawy.

Rozstrzygnięcia apelacji oczekiwać należy w ciągu 1-2 lat.

Forum akcjonariuszy spółki KCI