Afera Przekroju: Prokuratura umarza śledztwo

27.08.2020

W dniu 22 czerwca 2020 Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła śledztwo w sprawie głównych wątków tzw. afery Przekroju. Nikomu nie przedstawiono aktu oskarżenia. Śledztwo toczyło się od stycznia 2017 po zawiadomieniu ze strony Piotra Szczęsnego. Sprawa dotyczyła serii transakcji zawartych przez nieistniejącą już spółkę publiczną Eurofaktor S.A. (później Gremi Media S.A.) z podmiotami powiązanymi z Grzegorzem Hajdarowiczem, wskutek czego Eurofaktor poniósł wielomilionowe straty. Poszkodowanych zostało setki (albo i tysiące) jego drobnych akcjonariuszy, którzy kupili akcje na giełdzie.

Poniżej przedstawiamy komentarz Piotra Szczęsnego:

„Chciałbym się dowiedzieć czy i jak wyjaśniono okoliczności utraty przez spółkę publiczną szacunkowo 8-10 milionów złotych, wskutek serii niejasnych transakcji z jej akcjonariuszem dominującym. Chciałbym się dowiedzieć co stało u podstaw decyzji Prokuratury o umorzeniu śledztwa, jednak Prokuratura odmówiła mi dostępu do akt sprawy i zignorowała mój wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Chciałbym się dowiedzieć czy śledztwo zostało przeprowadzone rzetelnie, bo mam co do tego wątpliwości. Z pewnością nie zostawię tej sprawy.”

O sprawie będziemy dalej informować. Więcej o aferze Przekroju czytaj tu:

http://www.forumakcjonariuszykci.pl/afera-przekroju/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/przelom-w-aferze-przekroju/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/kolejna-proba-ocenzurowania/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/afera-przekroju-wydawnictwo-przekroj-bylo-bankrutem/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/afera-przekroju-zniszczono-dokumenty/

Forum akcjonariuszy spółki KCI