Afera Przekroju: Szczęsny wzywa prezesa KCI Łyska do reakcji

19.12.2022

Po prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie stwierdzającym, że dwaj byli członkowie zarządu spółki Gremi Inwestycje S.A. (inaczej Eurofaktor S.A.): Agata Kalińska i Artur Łopuszko popełnili nadużycie na szkodę tej spółki w wysokości 3,18 mln zł, Piotr Szczęsny wzywa do działania prezesa zarządu KCI S.A. Piotra Łyska. W załączeniu przedstawiamy kopię pisma wysłanego do prezesa KCI Łyska:


Petycja do Ministerstwa Rozwoju

Poniżej publikujemy komentarz Piotra Szczęsnego:


Istnieje ryzyko, że otoczenie Hajdarowicza będzie chciało przemilczeć sprawę i udawać, że nic takiego nie zaszło. Dlatego w przesłanym do prezesa Łyska piśmie formalnie informuję go o zapadłym wyroku sądu i wzywam go do bezzwłocznego podjęcia działań prawnych, celem odzyskania majątku wyprowadzonego w byłej spółki Gremi Inwestycje wskutek afery Przekroju. Jednocześnie ostrzegam go, że zaniechanie działań może narazić go na odpowiedzialność cywilną i karną. Kopie tego pisma zostały wysłane do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, aby poinformować te instytucje o stwierdzonych przez sąd nadużyciach w spółce publicznej, w której akcje pośrednio posiada Skarb Państwa.

Forum akcjonariuszy spółki KCI