Akcjonariusze Gremi Inwestycje łączcie się !

15 lipca 2017

Eurofaktor S.A. (znana także jako Gremi Media S.A., Gremi Inwestycje S.A., Gremi Solution S.A.) to spółka niegdyś prosperująca i posiadająca znaczny majątek oraz kapitały własne rzędu ponad pięćdziesięciu milionów złotych. Pomimo tego, na koniec jej istnienia w 2016 roku jej kapitalizacja wynosiła zaledwie około 10 mln złotych. Stało się tak dlatego, że reputacja spółki została całkowicie zniszczona.

Spółka przez ostatnie lata swojego istnienia nie prowadziła praktycznie żadnej działalności gospodarczej a większość jej majątku stanowiły należności wobec spółek powiązanych z Grzegorzem Hajdarowiczem. Jednocześnie Grzegorz Hajdarowicz pobierał sobie z niej opłaty za dzierżawę tzw. znaku towarowego „Gremi”, którego był właścicielem – corocznie kilkaset tysięcy złotych przez szereg lat. Nigdy przekonywująco nie wyjaśniono czemu właściwie miały służyć te opłaty. Zgodnie z tłumaczeniami prawników i managerów tej nieistniejącej już spółki, dzięki korzystaniu ze znaku towarowego „Gremi” spółka jakoby „uzyskała renomę”, „dostęp do nowych kontraktów i klientów”, a nadto „adwersarze procesowi w znacznej mierze odstąpili od swoich działań wobec spółki”.

Spółka Eurofaktor S.A. całkowicie zignorowała wyrok sądu uchylający uchwałę o podziale zysku za 2012 rok. Dla akcjonariuszy Eurofaktora przypadałaby potencjalnie całkiem przyzwoita dywidenda w wysokości nawet 2 złotych na akcję. Jednakże Grzegorz Hajdarowicz nie dopuścił do podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, pomimo wspomnianego prawomocnego wyroku sądowego.

We wrześniu 2013 roku Grzegorz Hajdarowicz sprzedał do Eurofaktora upadające Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o., na kilka tygodni przed zamknięciem tygodnika „Przekrój” za 3,18 mln złotych. Całą kwotę 3,18 mln złotych trzeba było spisać w straty, podobnie jak wielomilionowe długi wydawnictwa, które uprzednio zostały sprzedane do Eurofaktora.

Spółka Eurofaktor S.A. nigdy nie wyegzekwowała należnego jej poręczenia za długi upadłego Stabilo Group Sp. z o.o. W ten sposób nie został odzyskany majątek spółki w wysokości co najmniej 5,5 mln złotych, który mógł być udziałem akcjonariuszy Eurofaktora.

W naszym przekonaniu niektóre z wymienionych zdarzeń uprawniają akcjonariuszy byłego Eurofaktora do roszczeń odszkodowawczych, ponieśli bowiem wysokie straty.

Wszystkich byłych akcjonariuszy tej spółki prosimy o kontakt z nami: poczta@forumakcjonariuszykci.pl

Forum akcjonariuszy spółki KCI