Akcjonariusze Gremi Inwestycje, nie sprzedawajcie swoich akcji za 25 zł!

22.01.2023

Otrzymaliśmy informacje, że Grzegorz Hajdarowicz proponuje akcjonariuszom mniejszościowym Gremi Inwestycje S.A., byłym pracownikom zakładów WSK Kraków odkupienie ich akcji po 25 zł. Doszło do kilku takich transakcji. Formalnie stroną kupującą jest zarejestrowana w Luksemburgu prywatna spółka Hajdarowicza Gremi International S.a.r.l.

Jakkolwiek jest to znaczący postęp wobec tego, co Hajdarowicz oferował do tej pory, tj. 10 zł za akcję, zaoferowana cena nadal jest ułamkiem godziwej wartości tych akcji. Poniżej przedstawiamy apel Marka Rumana:


Apeluję do wszystkich byłych pracowników WSK Kraków o powstrzymanie się od zawierania z Hajdarowiczem transakcji na takich warunkach. Zaoferowana cena 25 zł jest wykorzystywaniem przez Hajdarowicza złej sytuacji korporacyjnej w spółce, którą on sam spowodował. Rozumiem, że są wśród nas osoby zaawansowane wiekiem i w trudnej sytuacji życiowej. Niemniej, jeśli ktoś rzeczywiście nie musi sprzedać, proszę tego nie robić. Faktyczna wartość tych akcji jest o wiele wyższa. Tylko trzeba ją wywalczyć w prokuraturach i sądach.

Już wcześniej apelowaliśmy, żeby nie sprzedawać Hajdarowiczowi akcji Gremi Inwestycji za bezcen. Więcej czytaj tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/apel-akcjonariusze-kci-ptk/

Forum akcjonariuszy spółki KCI