Apel do akcjonariuszy KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. – nie sprzedawajcie swoich akcji po 10 złotych!

Wśród akcjonariuszy KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. są wciąż obecni pracownicy byłych zakładów WSK PZL Kraków, którzy otrzymali swoje akcje w ramach programu prywatyzacji swojego zakładu. Szacunkowo około 6% akcji jest w ich posiadaniu. Stąd apelujemy do nich: nie sprzedawajcie swoich akcji po 10 złotych za sztukę. Są bowiem warte o wiele więcej.

Prawdą jest, że akcje te do tej pory nie przyniosły dla Was żadnej wartości. Jednak nie wynika to z kłopotów finansowych tej spółki, ale wyłącznie z braku ładu korporacyjnego. Spółka przez lata przynosiła regularne wpływy pieniężne z wynajmu nieruchomości pofabrycznych, jednak korzystał z tego jedynie akcjonariusz dominujący Grzegorz Hajdarowicz. Odkąd przejął on kontrolę nad spółką w 2000 roku nigdy nie wypłacono dywidendy. Główny składnik majątku jakim było 10 hektarów gruntu położonego przy ulicy Wrocławskiej został wyprzedany i nie wiadomo gdzie są uzyskane za to pieniądze. Jednak spółka wciąż posiada znaczny majątek. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym na koniec 2015 roku posiada ponad 14 mln złotych należności wobec innych spółek Hajdarowicza. Nadto posiada spory pakiet akcji spółki giełdowej KCI S.A. (33,11%). Spółka nie ma praktycznie żadnych długów. Kapitał zakładowy KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. dzieli się na 677.720 akcji. Gdyby przyjąć wariant minimalny, czyli zsumować wartość rynkową pakietu akcji KCI S.A. na koniec roku 2015 oraz należności od spółek Hajdarowicza, otrzymamy zgodnie z bilansem na koniec tegoż 2015 roku majątek o wartości ponad 34 mln złotych netto. To oznacza, że wartość majątkowa każdej akcji to co najmniej 50 złotych.

Trzeba przy tym pamiętać, że notowane na giełdzie akcje KCI S.A. są notowane z bardzo dużym dyskontem, tzn. zdecydowanie poniżej ich wartości godziwej. Wynika to ze zniszczonej reputacji tej spółki i z negatywnej opinii rynków kapitałowych o samym Hajdarowiczu. Przykładowo: w marcu 2017 roku kurs akcji oscyluje w okolicach 70 groszy, podczas gdy ich wartość majątkowa według bilansu skonsolidowanego to aż 5,28 zł! Jasno to wskazuje, że gdyby nie zniszczona reputacja tej spółki, akcje KCI PTK S.A. byłyby warte teoretycznie nawet około 150-200 złotych, jakkolwiek są podstawy do podejrzeń, że wartość niektórych aktywów jest znacznie zawyżona wobec ich realnej wartości. Faktem jest jednak, że realna wartość akcji KCI S.A. znacznie przekracza owe 70 groszy, po których akcje te są obecnie (kwiecień 2017) notowane na giełdzie. Innym powodem aby nie sprzedawać akcji KCI PTK S.A. po 10 złotych jest fakt, że spółka za 2015 rok uzyskała 7,2 mln złotych zysku, co by teoretycznie uprawniało każdego akcjonariusza do uzyskania dywidendy w wysokości 10,74 zł. Oczywiście Hajdarowicz nigdy nie zgodzi się aby dobrowolnie wypłacić akcjonariuszom jakiejkolwiek dywidendy albowiem oznaczałoby to że musiałby się podzielić majątkiem spółki z innymi akcjonariuszami, stąd konieczne jest zmuszenie go do tego sądownie (o procesie o uchylenie uchwały o podziale zysku w KCI PTK S.A. piszemy tu: link).

Zatem jedynie zysk za 2015 rok przekracza oferowane wam 10 złotych za sprzedaż akcji. Jednak niezbędnym warunkiem do tego, aby wasze akcje odzyskały swoją wartość jest aktywne działanie w tym celu. W innym wypadku akcje te pozostaną rzeczywiście warte tylko 10 złotych.

 

Forum akcjonariuszy spółki KCI