Apelacja KCI S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

14 października 2017

Spółka KCI S.A. złożyła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o uchylenie uchwały o podziale zysku za 2014 rok w nieistniejącej Gremi Inwestycje S.A. Do chwili obecnej spółka KCI S.A. nie poinformowała w raporcie bieżącym o złożeniu tej apelacji.

Proces o uchylenie uchwały wytoczyli akcjonariusze mniejszościowi Piotr Szczęsny i Radosław Kędzior, wygrywając go w pierwszej instancji. O tym informowaliśmy tu: link.

Zdaniem spółki KCI S.A. powództwo było całkowicie bezzasadne i było przejawem tzw. „szantażu korporacyjnego”. Zdaniem KCI S.A. istnienie wysokiego salda należności byłej Gremi Inwestycje S.A. wobec podmiotów powiązanych z Grzegorzem Hajdarowiczem było dla spółki korzystne, nadto jak najbardziej korzystne było nabycie udziałów w spółce Gremi Sukces Sp. z o.o. (dawniej Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.). W mniemaniu KCI S.A. warszawski Sąd Okręgowy błędnie ustalił „niekorzystność” nabycia tych udziałów.

Sprawa została skierowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Będziemy informować o dalszym przebiegu tego procesu.

Forum akcjonariuszy spółki KCI