Artykuł „Afera Przekroju” nie będzie ocenzurowany – decyzja Sądu Apelacyjnego

22.10.2018
aktualizacja 09.01.2020

Grzegorz Hajdarowicz poniósł porażkę w kolejnej próbie ocenzurowania artykułu na naszej stronie internetowej pt. „Afera Przekroju”. W dniu 11 września 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie podjął decyzję, którą można uznać za połowiczny sukces akcjonariuszy mniejszościowych. Sąd oddalił wniosek prawników Hajdarowicza o wydanie zakazu publikacji tego artykułu. Jednocześnie Sąd uznał za zasadny wniosek Hajdarowicza nakazujący usunięcie z listu otwartego Piotra Szczęsnego z 25 lutego 2018 innych określeń, udzielając w ten sposób częściowego zabezpieczenia powództwa.

W marcu 2018 Grzegorz Hajdarowicz podjął kilka bezskutecznych prób ocenzurowania naszej strony internetowej, w tym próbował uzyskać nakaz sądowy zakazu publikacji artykułu pt. „Afera Przekroju”. Więcej czytaj tu:

http://www.forumakcjonariuszykci.pl/afera-przekroju-piotr-szczesny-dostaje-list/

http://www.forumakcjonariuszykci.pl/nieudana-proba-ocenzurowania/

http://www.forumakcjonariuszykci.pl/kolejna-proba-ocenzurowania/

W kwietniu 2018 Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazu publikacji.

Formalnie stroną postępowania była spółka KCI, która wniosła zażalenie na to postanowienie. Zdaniem reprezentujących Hajdarowicza prawników pożyczki udzielane Wydawnictwu Przekrój Sp. z o.o. były zabezpieczone wekslami, a ich udzielanie było uzasadnione m.in. „długofalowymi planami zarządu Grupy Gremi w budowaniu biznesu mediowego”, a ponadto z „punktu widzenia Grupy Gremi nie doszło do poniesienia straty, biorąc pod uwagę obecną pozycją rynkową i wartość Spółki oraz tworzonej przez nią grupy kapitałowej”.

Spółka KCI zakwestionowała twierdzenia Sądu I instancji, że w ramach dozwolonej krytyki mieści się użycie przez Piotra Szczęsnego określonych sformułowań. Zdaniem prawników Hajdarowicza wywołują one u każdego odbiorcy wywołują jednoznaczne skojarzenia, że celem działalności spółki i członków jej zarządu jest wyłącznie oszukanie jak największej liczby osób, wyzyskanie ich niewiedzy, a następnie zdefraudowanie powierzonych pieniędzy, bez realnych możliwości zarobkowania.

Uzasadniając postanowienie o udzieleniu częściowego zabezpieczenia Sąd Apelacyjny uznał, że „dostrzega oczywiście, że (…) artykuł pt. „Afera Przekroju” zawierał sugestie dotyczące działalności zarządu na szkodę spółki. Jednakże (…) tego typu sformułowania występowały w zupełnie innym kontekście, bowiem dotyczyły ewentualnych nadużyć przy transakcji nabycia przez Gremi Inwestycje S.A. upadającej spółki wydającej tygodnik „Przekrój” i wszczętego w tej sprawie postępowania przygotowawczego, z odwołaniem do informacji publikowanych przez portal „wpolityce.pl”. Artykuł pt. „Afera Przekroju” jest przy tym bardziej rzeczowy, odwołuje się do konkretnych faktów, częściowo z powołaniem na źródła.

Więcej o stratach, które spółka KCI poniosła na interesach z Grzegorzem Hajdarowiczem czytaj tu:

http://www.forumakcjonariuszykci.pl/szokujaca-strata-kci-s-a/

Forum akcjonariuszy spółki KCI