Fundusz prawny akcjonariuszy KCI PTK S.A.

Apelujemy do akcjonariuszy mniejszościowych KCI PTK S.A., w tym do byłych pracowników zakładów WSK Kraków, którzy mają jeszcze akcje:

Ani sądy ani prawnicy nie zrobią dla nas niczego za darmo. Jeśli chcemy podjąć jakiekolwiek działania prawne musimy dysponować funduszem na pokrycie najpilniejszych wydatków. Stąd apel do akcjonariuszy mniejszościowych, którzy jeszcze nie wpłacili składki, o pilne wpłaty. Składka wynosi 20 groszy od jednej posiadanej akcji.

Skarbnikiem funduszu jest akcjonariusz Marek Ruman, były pracownik WSK Kraków. Skarbnik zobowiązuje się niniejszym do przedstawienia corocznego rozliczenia funduszu wszystkim, którzy dokonali wpłat. Na dzień dzisiejszy z kasy funduszu pokrywane są wydatki na prowadzenie procesu o uchylenie uchwały o podziale zysku za 2015. Do dnia 8 kwietnia 2017 roku ze środków funduszu poniesiono następujące wydatki:
– tytułem opłaty wpisu sądowego: 2000 zł,
– wynagrodzenie prawnika do chwili obecnej: 1700 zł,

Do 16 maja musimy dopłacić adwokatowi 300 zł. Wszystkim, którzy już wpłacili składkę dziękujemy. Wszystkim, którzy jeszcze nie wpłacili przypominamy o konieczności wpłaty.
Proszę o uiszczanie wpłat na konto:

Bank Pekao S.A II O w Krakowie, ul. Kapelanka 1, 30-347 Kraków ,
nr konta: 40 1240 1444 1111 0000 0943 2132

Dziękujemy.

Forum akcjonariuszy spółki KCI