Gremi Media „warta” ponad 2 mld zł

30.04.2019

Portal bankier.pl podał, że kapitalizacja rynkowa kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza, a notowanej na rynku NewConnect spółki medialnej Gremi Media S.A. przekroczyła pod koniec lutego 2019 roku 2 mld złotych:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Spolka-z-NewConnect-warta-ponad-2-mld-zl-7643347.html

To nie jest żart. Przy tej kapitalizacji bledną wszystkie wyceny spółki Gremi Media, które do tej pory sporządził Hajdarowicz. Dla porównania – spółka matka wobec Gremi Media czyli KCI S.A. w tym samym czasie osiągnęła kapitalizację… 35 mln zł. Pamiętajmy, że oprócz pakietu 84% akcji Gremi Media spółka KCI posiada także znaczący inny majątek, wart teoretycznie grubo ponad 100 mln złotych.

Komentatorzy giełdowi zastanawiają się nad przyczynami tych „wzrostów”:

https://twitter.com/atorchala/status/1097896984801873921

Fakt „wzrostu” kursu akcji Gremi Media został wykorzystany przez prawników i pracowników Grzegorza Hajdarowicza, którzy całkiem poważnie argumentują w sądzie, że jest to potwierdzenie rzetelności dotychczasowych wycen Gremi Media, którymi posłużył się Hajdarowicz w transakcjach, które dokonywał w imieniu spółki KCI z samym sobą. Taką kapitalizację Gremi Media osiągnięto wolumenem obrotu rzędu… kilku, maksymalnie kilkunastu akcji tygodniowo. Być może tu należy szukać przyczyn tych gwałtownych „wzrostów”.

Co ciekawe, kiedy w maju i czerwcu 2017 roku kurs akcji KCI gwałtownie wzrósł (przy dużym obrocie), Grzegorz Hajdarowicz uznał to za manipulację i natychmiast zgłosił do prokuratury i Komisji Nadzoru Finansowego:

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kci-na-gieldzie-wzrost-kursu-jej-akcji-to-efekt-manipulacji-spolka-zawiadamia-knf

Jednak gwałtowne wzrosty kursu akcji Gremi Media (przy szczątkowym obrocie) z niewiadomych przyczyn nie spowodowały takiej reakcji z jego strony.

Forum akcjonariuszy spółki KCI