Grzegorz Hajdarowicz przeprasza Piotra Szczęsnego

24.06.2021

W dniu 23 czerwca 2021 na piątej stronie dziennika „Rzeczpospolita” ukazało się ogłoszenie zatytułowane:

„Przeprosiny Pana Piotra Szczęsnego”

Pod tytułem zamieszczono następującą treść:

„Ja, Grzegorz Hajdarowicz, przepraszam Pana Piotra Szczęsnego za to, że w udzielonym w dniu 14 września 2017 roku wywiadzie nazwałem go bandytą oraz oświadczyłem, że Piotr Szczęsny domaga się „bandyckiego haraczu” w wysokości miliona złotych, pomówiłem go o działanie w ramach grupy przestępczej manipulującej kursem giełdowym i działanie w ramach „szajki” przez co naruszyłem jego dobre imię. Jednocześnie oświadczam, że informacje te są nieprawdziwe.”

Informację o tym podał m.in. portal Wirtualne Media:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grzegorz-hajdarowicz-rzeczpospolita-przeprosiny-akcjonariusz-kci

Powyższe ogłoszenie jest konsekwencją bodaj najgłupszego wywiadu w historii dziennika „Rzeczpospolita”. Udzielił go sam właściciel gazety w dniu 14 września 2017 roku. W wywiadzie tym Hajdarowicz użył wobec Piotra Szczęsnego sformułowania „bandyta” i oskarżył go o domaganie się „haraczu” w wysokości miliona złotych, o manipulację kursem akcji KCI i o działanie w ramach „szajki”. W odpowiedzi na ten wywiad Piotr Szczęsny pozwał Grzegorza Hajdarowicza do Sądu Okręgowego w Krakowie z tytułu naruszenia dóbr osobistych i uzyskał wyrok nakazujący opublikowanie powyższych przeprosin.

Treść wywiadu opublikował portal internetowy dziennika „Rzeczpospolita”: https://www.rp.pl/Kraj/309149871-Grzegorz-Hajdarowicz-Nie-ulegam-szantazom.html#ap-1.
Więcej czytaj tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/pojedynek-sadowy-szczesny-hajdarowicz/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/grzegorz-hajdarowicz-przeprosi-piotra-szczesnego-wyrok-sadu/)

Grzegorz Hajdarowicz złożył od tego wyroku apelację, którą jego prawnicy wywiedli z twierdzenia, że wywiad w „Rzeczpospolitej” był usprawiedliwioną reakcją na „działania Powoda podejmowanego w ramach szantażu korporacyjnego” i na publikowanie „informacji szkodzących interesom spółek z grupy GREMI.” Udzielenie wywiadu było właściwą odpowiedzią na zamieszczony przez Powoda artykuł „Afera Przekroju”. „Ochrona prywatnych i partykularnych interesów Powoda, w postaci jego czci i imienia, musi doznawać ograniczeń z uwagi na ważny interes ekonomiczny, któremu Powód wskutek podjętych działań nieustannie zagraża.” – napisano w apelacji.

W dniu 7 maja 2021 Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Hajdarowicza.

Sąd Apelacyjny oddalił także apelację Piotra Szczęsnego, który nie zgodził się z decyzją Sądu Okręgowego, że zastosowane wobec niego przez Hajdarowicza określenie „zawodowy oszust” nie zasługuje na jakąkolwiek rekompensatę, zważywszy w szczególności na stan majątkowy pozwanego, a także fakt, że powód jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, stąd publiczne oskażenie o bycie „zawodowym oszustem” podważa jego reputację, co jest to kluczowe dla osób pełniących zawód zaufania publicznego. Argumenty te nie znalazły uznania Sądu Apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny. Zdaniem Sądu Apelacyjnego przeprosiny powinny być zamieszczone w medium adekwatnym do miejsca naruszenia dóbr osobistych. Dlatego decyzją sądu Grzegorz Hajdarowicz musiał opublikować swoje przeprosiny w dziale „Kraj” dziennika „Rzeczpospolita”. Przeprosiny ukażą się także na stronie internetowej www.rp.pl. Będziemy informować jak tylko zostaną opublikowane. Oprócz tego Grzegorz Hajdarowicz dostarczy Piotrowi Szczęsnemu pismo z przeprosinami, które opublikujemy na naszej stronie internetowej. Ponadto Grzegorz Hajdarowicz zapłacił Piotrowi Szczęsnemu 10.000 złotych rekompensaty i dodatkowo 5.000 złotych na rzecz wybranej przez Piotra Szczęsnego instytucji charytatywnej: krakowskiego Stowarzyszenia Siemacha zajmującego się wsparciem edukacyjnym i wychowawczym dla dzieci i młodzieży.

Forum akcjonariuszy spółki KCI