Hajdarowicz chce ściągnąć KCI S.A. z giełdy i ogłasza wezwanie. Będziemy zaskarżać uchwałę delistingową.

3.07.2020

W dniu 26 czerwca 2020 prywatna spółka Grzegorza Hajdarowicza Gremi International Sarl z siedzibą w Luxemburgu ogłosiła wezwanie na wszystkie pozostające w obrocie akcje KCI. Celem wezwania jest przeprowadzenie procedury tzw. delistingu spółki, czyli zakończenia jej bytności na giełdzie.
Cena wezwania wynosi 58 groszy. Jest to średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami KCI na GPW z ostatnich 3 miesięcy (wyższa od średniej 6-miesięcznej). W wezwaniu zapowiedziano, że jeśli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg 95%, to wówczas „wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu”.

Doszło zatem do tego, czego od dawna można było się spodziewać. Przypomnieć należy, że zgodnie z ostatnim kwartalnym bilansem skonsolidowanym KCI wartość księgowa akcji wynosi 4,92 zł na akcję.

Poniżej przedstawiamy komentarz Piotra Szczęsnego do sytuacji:

Cena wezwania 58 groszy za jedną akcję KCI nie odzwierciedla ich wartości godziwej. Nawet jeśli przyjąć, że niektóre pozycje w bilansie KCI są przeszacowane, to i tak rynek notuje akcje tej spółki z gigantycznym dyskontem mniejszości. Dzieje się tak z uwagi na osobę samego Hajdarowicza i sposób prowadzenia przez niego interesów spółek, w których ma akcjonariat mniejszościowy. Nie może być tak, że ktokolwiek monetyzuje sobie swoją wątpliwą reputację na rynku kapitałowym – coś takiego jest nie do wyobrażenia w państwie prawa. Jeśli cena wezwania nie zostanie podniesiona do wartości godziwej, ja oraz wielu innych akcjonariuszy mniejszościowych będziemy głosowali przeciwko uchwale delistingowej, a jeśli takowa zostanie przegłosowana – zaskarżymy ją w sądzie.
 
Piotr Szczęsny

 

Więcej czytaj tu: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kontrowersyjne-wezwanie-na-akcje-KCI-7914777.html

Forum akcjonariuszy spółki KCI