Hajdarowicz ponownie przeprasza Szczęsnego

21.09.2023

Grzegorz Hajdarowicz ostatecznie wykonał wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie i ponownie przeprosił Piotra Szczęsnego.

Przypomnijmy, że w wywiadzie dla kontrolowanego przez siebie dziennika „Rzeczpospolita” Grzegorz Hajdarowicz nazwał Piotra Szczęsnego „zwykłym bandytą”, oskarżył go o działanie w ramach „grupy przestępczej”, która miała manipulować kursem giełdowym i „okradać innych”. Następnie na stronie internetowej spółki KCI S.A. nazwał go „zawodowym oszustem”. W reakcji na to Szczęsny wytoczył mu sprawę sądową o naruszenie dóbr osobistych, którą Hajdarowicz przegrał. Sąd nakazał Hajdarowiczowi zapłatę zadośćuczynienia i przeproszenie Szczęsnego zarówno w formie ogłoszenia w „Rzeczypospolitej”, jak i w formie pisemnego oświadczenia.

Więcej czytaj tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/hajdarowicz-nie-chce-przeprosic-szczesnego/

Wyrok uprawomocnił się w dniu 7 maja 2021, ale został wykonany przez Hajdarowicza jedynie częściowo. Opublikował on przeprosiny w „Rzeczpospolitej”, nie chciał natomiast sporządzić pisemnych przeprosin.

Więcej o sprawie pisaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/grzegorz-hajdarowicz-przeprasza-piotra-szczesnego/

Ostatecznie jednak Hajdarowicz przeprosił Szczęsnego także pisemnie, przesyłając własnoręcznie podpisane oświadczenie następującej treści:

„Ja, Grzegorz Hajdarowicz, przepraszam Pana Piotra Szczęsnego za to, że w publikacjach internetowych upublicznionych w dniach 2 lutego 2018 roku i 27 lutego 2018 roku na stronie internetowej należącej do kierowanej przeze mnie spółki KCI S.A. nazwałem Pana Piotra Szczęsnego zawodowym oszustem, przez co naruszyłem jego dobre imię. Niniejsze oświadczenie jest rezultatem przegranego przeze mnie procesu.”

Poniżej publikujemy komentarz Piotra Szczęsnego:

„Po dwóch latach udało mi się zmusić Hajdarowicza do wykonania wyroku sądu. Ponieważ Hajdarowicz pomimo wezwań nie chciał dobrowolnie przedstawić pisemnych przeprosin, skierowałem do sądu wniosek o wszczęcie tzw. postępowania przymuszającego. W efekcie długiego postępowania sąd nakazał Hajdarowiczowi przedłożyć pisemne przeprosiny pod groźbą 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia. Najwyraźniej okazało się, że te 500 zł dziennie to dla Hajdarowicza zbyt dużo.”

Poniżej załączamy skan oświadczenia Grzegorza Hajdarowicza z przeprosinami:

Sprawozdanie finansowe Gremi Inwestycje za 2021 rok

Forum akcjonariuszy spółki KCI