KCI jeszcze bliżej NewConnect. Sąd oddala pozew o uchylenie uchwały dozwalającej na zmianę rynku notowań

28.07.2021

W dniu 28 lipca 2021 Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie z powództwa trzech akcjonariuszy mniejszościowych spółki KCI S.A.: Marii Thiele, Piotra Szczęsnego i Radosława Kędziora przeciwko KCI o uchylenie uchwały upoważniającej zarząd KCI do zmiany rynku notowań z rynku regulowanego na rynek NewConnect.

Sąd Okręgowy oddalił pozew.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy stwierdził, że powodowie nie wykazali przesłanek pokrzywdzenia akcjonariuszy. Zmiana trybu wypełniania obowiązków obowiązków informacyjnych, która wiąże się z przejściem na NewConnect nie jest – zdaniem Sądu Okręgowego – wystarczającą przesłanką do uchylenia uchwały. Nie jest wystarczającą przesłanką również antycypowanie określonych nadużyć w spółce, które trudniej zidentyfikować wskutek ograniczonych informacji. Nieprawidłowość w prowadzeniu spraw spółki rozstrzyga się na gruncie cywilnym i karnym, na taką okoliczność przysługują pozwanym roszczenia w trybie actio pro socio, a Sądowi jest wiadome z urzędu, że takie działania ze strony powodowej są podejmowane. Powodowie nie wykazali, że przejście KCI na NewConnect przyczyni się do ograniczenia płynności obrotu lub spadku kursu akcji. Powodowie nie wykazali, że przejście na NewConnect jest sprzeczne z interesem spółki. Zmiana rynku notowań jest dopuszczalna tak jak wycofanie z notowań. Jest wyrazem wolności gospodarczej.

Uprzednio Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił pozew akcjonariuszy mniejszościowych w zakresie żądania stwierdzenia nieważności tej uchwały, po tym jak wypowiedział się w sprawie Sąd Najwyższy. Więcej czytaj tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/kci-blizej-newconnect-sad-apelacyjny-uchyla-wyrok-sadu-okregowego-uniewazniajacy-uchwale/

Wyrok nie jest prawomocny, skarżącym uchwałę przysługuje prawo apelacji. Thiele, Kędzior i Szczęsny podejmą decyzję o ewentualnej apelacji po otrzymaniu uzasadnienia wyroku.

Forum akcjonariuszy spółki KCI