KCI przegrywa z Piotrem Szczęsnym przed Sądem Najwyższym

10.11.2021

Kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza spółka KCI S.A. nie pogodziła się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, który oddalił jej apelację w sprawie o naruszenie dóbr osobistych przeciwko akcjonariuszowi mniejszościowemu Piotrowi Szczęsnemu i odwołała się do Sądu Najwyższego.

Więcej o sprawie pisaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/porazka-wizjonera-czyli-dlaczego-spolka-kci-przegrala-proces-o-naruszenie-dobr-osobistych-przeciwko-piotrowi-szczesnemu/

W dniu 16 września 2021 Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym nie przyjął skargi kasacyjnej KCI do rozpoznania. Oznacza to, że nie będzie jej w ogóle rozpatrywał. Sąd Najwyższy wyjaśnił w uzasadnieniu, że w sprawie nie występuje istotne zagadnienie prawne, którym musiałby się zająć, a sam Sąd Najwyższy nie jest sądem kolejnej instancji.

Powyższe oznacza, że spółka KCI wyczerpała wszelkie dostępne narzędzia prawne w tej sprawie.

Forum akcjonariuszy spółki KCI