Kim jesteśmy

Ostatnia aktualizacja dnia 25.05.2017

Jesteśmy nieformalną grupą aktywnych akcjonariuszy spółek kontrolowanych przez Grzegorza Hajdarowicza: Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny S.A.) oraz publicznej KCI S.A. (sukcesor prawny innych spółek giełdowych: Jupiter S.A. i Eurofaktor S.A.). Niniejsza strona internetowa jest wynikiem pracy kilku osób, jednak w obawie przed zemstą nie wszyscy zdecydowali się ujawnić swoje nazwiska.

Stronę redagują: Piotr Szczęsny, Marek Ruman i inni

Administrator strony: Radosław Kędzior

Forum akcjonariuszy spółki KCI