Marek Ruman ponownie pozywa spółkę Hajdarowicza Gremi Inwestycje

28.08.2020

Marek Ruman, akcjonariusz mniejszościowy kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.) i były jej pracownik jeszcze z czasów WSK Kraków (sprzed prywatyzacji zakładów), złożył w krakowskim Sądzie Okręgowym pozew o uchylenie dwóch uchwał walnego zgromadzenia Gremi Inwestycje z dnia 12 czerwca 2020. Skarżone uchwały dotyczą podziału zysku za rok 2019 i za lata 2015-2018. Łącznie jest to prawie 12 mln złotych (ponad 17 złotych na akcję) przymusowo stezauryzowanego zysku za całe 5 lat.

Wypracowany za te lata zysk wynika głównie z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym z Grzegorzem Hajdarowiczem. Hajdarowicz pożycza, ale nie oddaje. Niemniej księgowi doksięgowują odsetki, stąd zysk jest, pomimo że spółka dawno przestała prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą i pomimo, że ponosi relatywnie wysokie koszty funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej oraz usług obcych.

Sprawa dotyczy wręcz bezprecedensowego przypadku nadużycia praw korporacyjnych. Akcjonariusze mniejszościowi Gremi Inwestycje pod rządami Hajdarowicza nie dostali dywidendy od 24 lat. Sądy już raz prawomocnie uchyliły uchwałę, która pozbawiła akcjonariuszy prawa do udziału w zysku za 2015 rok. Jednak Hajdarowicz zignorował ten wyrok, bowiem oznaczałoby to, że musiałby zwrócić spółce Gremi Inwestycje chociaż część pieniędzy, które sobie pożyczył z jej kasy, praktycznie bezterminowo. Tego zrobić nie chce. Uchwał o podziale zysku za kolejne lata (2016-2018) w ogóle nie podejmowano, aby uniknąć kolejnych pozwów sądowych ze strony Marka Rumana.

Pretekstem do kolejnego pozbawienia akcjonariuszy dywidendy stał się tym razem koronawirus. W treści jednej ze skarżonych uchwał stwierdzono, że pozbawienie prawa do udziału z zysku uzasadnione jest „niepewnością gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2…”. Jednak zdaniem Marka Rumana „Zaistniała zbieżność czasowa pomiędzy wystąpieniem symptomów pandemii koronawirusa COVID-19 a terminem walnego zgromadzenia nie może być pretekstem do pozbawienia akcjonariuszy prawa do udziału w zyskach. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, która uległaby degradacji zaobserwowanej w miesiącach marzec-maj 2020 na skutek efektów gospodarczych pandemii (gastronomicznej, hotelarskiej, przewozów lotniczych itp.). Właściwie nie prowadzi żadnej działalności, oprócz udzielania pożyczek dla podmiotów powiązanych z akcjonariuszem dominującym. Stąd jej finanse nie są w żaden sposób zagrożone niepewnością.”

Marek Ruman zgłosił wnioski o przesłuchanie w charakterze świadków trzech osób:

– Grzegorza Hajdarowicza, m.in. na okoliczność czerpania korzyści z majątku pozwanej spółki;
– Piotra Szczęsnego, m. in. na okoliczność ogólnej polityki korporacyjnej prowadzonej w przez Hajdarowicza w kontrolowanych przez niego spółkach;
– Jacka Sasina, ministra Aktywów Państwowych, odpowiedzialnego za nadzór właścicielski nad Gremi Inwestycje, w której Skarb Państwa posiada 25% akcji, m. in. na okoliczność dotychczasowych działań Skarbu Państwa w Gremi Inwestycje

Marka Rumana reprezentuje w sporze dr Marcin Śledzikowski – radca prawny z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. z Wrocławia. Specjalizuje się on w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych w spółkach publicznych, gdzie często wspiera akcjonariuszy mniejszościowych.

O sprawie w przeszłości pisaliśmy wielokrotnie. Więcej czytaj tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/marek-ruman-i-skarb-panstwa-wygrywaja-proces-z-hajdarowiczem-sad-uchyla-uchwale-o-podziale-zysku-gremi-inwestycje/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/marek-ruman-i-skarb-panstwa-wygrywaja-proces-z-hajdarowiczem-sad-oddala-apelacje-gremi-inwestycje-w-sprawie-o-podzial-zysku/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/dywidenda-w-gremi-inwestycje-hajdarowicz-zignoruje-kolejny-wyrok-sadu/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/bezczelnosc-hajdarowicza-indolencja-i-niemoc-ministerstwa-aktywow-panstwowych-raport-z-wza-gremi-inwestycje-s-a/

Forum akcjonariuszy spółki KCI