Nasza misja

Naszym celem jest obrona naszych podstawowych praw jako akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach kapitałowych, które są kontrolowane przez Grzegorza Hajdarowicza: Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.) oraz KCI S.A.

Akcjonariusze mniejszościowi nie osiągają żadnych korzyści z tytułu posiadania akcji. Grzegorz Hajdarowicz traktuje te spółki jak swoją prywatną własność. Zawierane są niejasne transakcje gospodarcze z podmiotami powiązanymi z Hajdarowiczem, których efektem są wielomilionowe straty. Mają miejsce kolejne próby rozwadniania kapitału. Nigdy nie uchwalono wypłaty dywidendy, zignorowano nawet wyrok sądu w tej sprawie. Pomiędzy Gremi Inwestycje S.A. i KCI S.A. a Grzegorzem Hajdarowiczem następują transfery majątkowe zawsze w jednym kierunku – w kierunku prywatnych spółek Hajdarowicza. Z roku na rok topnieje majątek spółek, w których Grzegorz Hajdarowicz posiada akcjonariat mniejszościowy, podczas gdy sam Hajdarowicz coraz bardziej się bogaci. Udziałem akcjonariuszy są jedynie szorujące po dnie kursy akcji KCI S.A. na giełdzie.

Temu zamierzamy się przeciwstawić wszystkimi dostępnymi przez prawo środkami. Majątek spółki akcyjnej nie jest majątkiem prywatnym!

Ma miejsce nierównowaga informacyjna pomiędzy akcjonariuszem dominującym a akcjonariuszami mniejszościowymi. Grzegorz Hajdarowicz dysponuje prasą, portalami internetowymi, komunikatami giełdowymi i tej przewagi regularnie nadużywa. Publikowane są raporty bieżące, sprawozdania finansowe, wywiady prasowe i telewizyjne, w których szkaluje on akcjonariuszy mniejszościowych i obrzuca ich inwektywami, podczas gdy ci nie mają możliwości, aby publicznie przedstawić swoje racje. Jedynym narzędziem tych ostatnich, które umożliwia przedstawienie im swojego punktu widzenia są fora internetowe, ale te – z oczywistych przyczyn – nie mogą być trwałym medium do prezentacji naszych poglądów. Naszym pomysłem na przełamanie tej nierównowagi informacyjnej jest niniejsza strona internetowa.

Będziemy także recenzentem działania organów państwowych, w szczególności prokuratury i Skarbu Państwa. Pamiętać należy, że podobnie jak my Skarb Państwa także jest mniejszościowym akcjonariuszem w kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółce Gremi Inwestycje S.A.

Chcemy również, aby nasza inicjatywa przyczyniła się do podniesienia ogólnego poziomu kultury korporacyjnej i świadomości inwestorów na rynku kapitałowym.

Zachęcamy wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych spółek KCI S.A., Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny S.A.), a także byłych akcjonariuszy tych spółek, w tym również tych nieistniejących: Eurofaktor S.A. (Gremi Inwestycje S.A., Gremi Media S.A.) i Jupiter S.A. (NFI Jupiter S.A.) do czytania naszej strony internetowej i do kontaktu z nami.

Forum akcjonariuszy spółki KCI