Nie będzie delistingu KCI – rejterada Hajdarowicza

15.09.2020

W dniu 15 września 2020 spółka KCI poinformowała, że odwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie, w którego porządku obrad była uchwała o delistingu KCI. Miało się to stać na skutek wycofania się prywatnej spółki Grzegorza Hajdarowicza Gremi International S.a.r.l. z żądania zwołania zgromadzenia.

Decyzja Hajdarowicza nastąpiła dzień po tym, jak otrzymał on z KDPW listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu. Zorientował się wówczas, że nie ma szans na uchwalenie uchwały delistingowej. W tym momencie Porozumienie akcjonariuszy KCI przeciwko delistingowi zgromadziło już 8,8% ogólnej liczby głosów, czyli ponad 6 milionów akcji – liczby te nie dawały Hajdarowiczowi szans na zebranie 90% głosów na zgromadzeniu.

Poniżej komentarz Piotra Szczęsnego, Reprezentanta Porozumienia przeciwko delistingowi:

„Mobilizacja akcjonariatu KCI zakończyła się chwilowym sukcesem. Ale sprawy z pewnością nie można uznać za zamkniętą. Można się obawiać, że Hajdarowicz w dalszym ciągu będzie dążył do usunięcia KCI z giełdy. Może nastąpić rozwodnienie kapitału, wskutek czego Hajdarowicz mógłby zepchnąć nas poniżej 5%. Jeżeli nastąpi rozwodnienie, trzeba podjąć adekwatne do sytuacji kroki prawne. Dlatego uważam, że Porozumienie powinno kontynuować swoją działalność.”

Forum akcjonariuszy spółki KCI