Nowy konflikt Hajdarowicza. Komornik zabezpiecza majątek KCI.

24.12.2020
aktualizacja: 14.01.2021

W dniu 22 grudnia 2020 zarząd KCI poinformował w raporcie bieżącym, że Sąd Okręgowy w Krakowie wydał nakaz zapłaty kwoty ponad 5 milionów złotych na rzecz kontrolowanej przez Zbigniewa Jakubasa spółki CNT:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,461136

Jak można domniemywać, nakaz ten został wykorzystany jako sposób zabezpieczenia roszczeń i do działania przystąpił komornik, blokując majątek KCI, w tym akcje Gremi Media i konta bankowe. Do sprawy odniósł się sam Grzegorz Hajdarowicz w wywiadach dla kontrolowanego przez siebie dziennika „Rzeczpospolita”:

https://www.rp.pl/Prawo-w-firmie/312229909-Grzegorz-Hajdarowicz-Wykorzystamy-wszystkie-prawnie-dostepne-srodki.html

https://www.rp.pl/Opinie/301139890-Grzegorz-Hajdarowicz-Zadziwiajace-zbiegi-okolicznosci.html

Hajdarowicz uważa, że spółka KCI już raz zapłaciła CNT 5 milionów złotych i obecne roszczenia CNT są drugim o to samo. Hajdarowicz sugeruje, że za wydaniem nakazu stoi próba przejęcia Gremi Media przez Orlen, na którego zlecenie ma działać Zbigniew Jakubas. Zarząd Orlenu już zdementował tą rewelację. To samo uczynił Zbigniew Jakubas, zapowiadając przeciwko Hajdarowiczowi kroki prawne:

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szef-cnt-jacek-tazbirek-oskarza-grzegorza-hajdarowicza-uzyl-sformulowan-ktorymi-jestem-oburzony

Poniżej komentarz Piotra Szczęsnego do informacji w prasie:

Nie podejmuję się rozstrzygania kto w tym sporze ma rację, za mało mam informacji. Odniosę się jedynie do konsekwencji samego faktu zabezpieczenia majątku KCI przez komornika. Paradoksalnie, informacja o zajęciu akcji Gremi Media oraz kont bankowych jest dobra, zarówno dla samej spółki jak i dla nas, jej akcjonariuszy mniejszościowych. Komornik niczego spółce nie zabiera, ale jedynie blokuje. Przypominam, że Hajdarowicz ma zwyczaj transferować za granicę wszelkie większe środki pieniężne, które znajdą się na kontach KCI czy Gremi Inwestycje jako „pożyczki”, poza jurysdykcję państwa polskiego. Obecnie saldo tych pożyczek wynosi ponad 50 milionów złotych. Blokada kont bankowych KCI utrudni ten proceder. Przypominam również, że w ostatnim czasie zarząd KCI udzielał zabezpieczeń (zastawów) na akcjach Gremi Media za zobowiązania spółki Hajdarowicza Gremi International S.a.r.l. Blokada komornicza uniemożliwi dalsze zastawy. Akcje Gremi Media to ostatni składnik majątku w posiadaniu KCI, który prezentuje jakąś realną wartość. Zapewne prawnicy Jakubasa myślą tak samo jak ja – zorientowali się, że ewentualna sprzedaż akcji Gremi Media Orlenowi pozostawi ich roszczenia przeciwko KCI z niczym i zdecydowali się na bardziej energiczne działanie.
W kilku słowach odniosę się też do wypowiedzi Grzegorza Hajdarowicza w wywiadzie, którego udzielił w „Rzeczpospolitej”. Nie jest prawdą, jak twierdzi Hajdarowicz, że majątek KCI jest wart „blisko pół miliarda złotych”. Na papierze rzeczywiście tak jest, ale jego realna wartość jest dużo mniejsza. Zastanawia też stwierdzenie Hajdarowicza, że KCI uprzednio zapłaciło 5 milionów złotych „pod przymusem” i „wskutek wykorzystania przez drugą stronę położenia spółki”. To bardzo dziwne stwierdzenie. Na czym polegało owe przymusowe położenie spółki, które zmusiło ją do zapłaty rzekomo nienależnych 5 milionów? Czy na tym, że nie ma płynności, bo jej zarząd opróżnia konta bankowe, przelewając Hajdarowiczowi wszystkie dostępne pieniądze za granicę? To nielogiczne. Czy udzielone Hajdarowiczowi pożyczki są ściągalne w kontekście jego brazylijskich interesów? Czy jest problem ze spłacalnością obligacji Next Holdings w kontekście rdzewiejących kopuł przy autostradzie? Zarząd KCI powinien akcjonariuszom wyjaśnić na czym polegał ten rzekomy przymus i na czym polega wspomniane „położenie spółki”.
Forum akcjonariuszy spółki KCI