Petycja akcjonariuszy Gremi Inwestycje S.A. do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego

22 grudnia 2017

Aż 51 akcjonariuszy mniejszościowych spółki Gremi Inwestycje S.A. – głównie byłych pracowników zakładów WSK Kraków – przesłało na ręce Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego petycję o podjęcie działań w obronie własności Skarbu Państwa. Akcjonariusze wskazują na nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem tej spółki, w której Skarb Państwa jest znaczącym inwestorem.

Przypominamy, że akcjonariuszem większościowym w Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.) jest kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza spółka Gremi International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (66% akcji), zaś sam Hajdarowicz jest prezesem zarządu. Skarb Państwa posiada mniejszościowy pakiet (25% akcji).

Akcjonariusze liczą, że władze państwowe podejmą wreszcie energiczne, a przewidziane prawem działania, w celu ochrony swojej własności. Dotychczasowe działania Skarbu Państwa uważają za niewystarczające. W petycji wskazują m. in. na transakcje z podmiotami powiązanymi, wskutek których Gremi Inwestycje S.A. poniosła wielomilionowe straty. Zdaniem akcjonariuszy Skarb Państwa pozostaje bierny wobec tych machinacji. „Niniejszym wzywamy Pana Ministra do podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań cywilnoprawnych celem restytucji majątku Gremi Inwestycje”, czytamy w petycji.

„Nierzadko po 40 lat przepracowaliśmy w tych zakładach, wypracowując ich majątek. W ramach prywatyzacji mieliśmy być udziałowcami w tym majątku ale nie zobaczyliśmy z tego ani grosza. Zostaliśmy oszukani.” – wyjaśnia krakowski radny Mieczysław Dzierżak, jeden z byłych pracowników sprywatyzowanych zakładów WSK Kraków i dodaje: „liczymy na to, że Państwo wreszcie zareaguje, jeśli nie w naszej obronie, to przynajmniej w obronie swojego majątku”.

W załączeniu publikujemy pełny tekst petycji wysłanej do Ministra Rozwoju. Listy podpisów nie publikujemy w trosce o bezpieczeństwo akcjonariuszy i aby uchronić ich przed ewentualnym odwetem.

Petycja do Ministerstwa Rozwoju

Forum akcjonariuszy spółki KCI