Pojedynek sądowy Szczęsny-Hajdarowicz

17 grudnia 2017

Do sądów okręgowych w Warszawie i Krakowie trafiły dwa pozwy o ochronę dóbr osobistych. Grzegorz Hajdarowicz pozwał Piotra Szczęsnego (akcjonariusza mniejszościowego KCI S.A.) i domaga się zasądzenia od niego 100 tys. złotych zarzucając mu naruszenie swoich dóbr osobistych poprzez:

1) Składanie „oczywiście bezzasadnych” pozwów sądowych oraz zawiadomień do prokuratury
2) Publikowanie nieprawdziwych treści na stronie internetowej www.forumakcjonariuszykci.pl
3) Zadawanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy KCI S.A. i byłej Gremi Inwestycje S.A. (Eurofaktor S.A.) „pytań z tezą”

Dodatkowo zarzuca Piotrowi Szczęsnemu prowadzenie „ustawicznej krytyki działalności organów zarządczych KCI” na forach internetowych w obraźliwy sposób. Składanie oczywiście bezzasadnych pozwów sądowych ma być z jego strony przejawem „szantażu”.

Hajdarowicz domaga się opublikowania przeprosin na forum dyskusyjnym portalu bankier.pl oraz na stronie internetowej www.forumakcjonariuszykci.pl o następującej treści: „Ja, Piotr Szczęsny przepraszam Pana Grzegorza Hajdarowicza, (…) za kierowanie przeciwko niemu bezzasadnych zawiadomień o popełnieniu przestępstw oraz bezzasadnych powództw, co negatywnie wpływało na dobre imię i reputację Pana Grzegorza Hajdarowicza oraz postrzeganie go przez uczestników rynku regulowanego”. Domaga się także usunięcia ze strony internetowej www.forumakcjonariuszykci.pl określonych treści, które uznał za nieprawdziwe. Zniknąć mają zapisy o wyprzedaży majątku należącego niegdyś do Gremi Inwestycje S.A. i o tym jak zagospodarowano uzyskane z wyprzedaży pieniądze, o zastosowaniu wybiegów prawnych celem uniemożliwienia akcjonariuszom zaskarżenia uchwały o podziale zysku za 2016 i o ogólnym sprzeciwie akcjonariuszy mniejszościowych wobec polityki korporacyjnej Hajdarowicza w spółce. Treści strony mają narażać go na utratę zaufania jako uczestnika rynku o czym mają świadczyć m. in. negatywne wypowiedzi na jego temat na forum internetowym bankier.pl. Zdaniem Hajdarowicza publikacje na stronie internetowej naruszają także jego „dobre imię”. Jak należy to rozumieć? „Grzegorz Hajdarowicz (…) od kilkunastu lat buduje swoją reputację.” – wyjaśniono w pozwie.

Z kolei Piotr Szczęsny zarzuca Hajdarowiczowi, że w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita nazwał go bandytą i oskarżył go o działanie z grupą przestępczą manipulującą kursem akcji. Pełna treść tego wywiadu dostępna jest tu:
http://www.rp.pl/Kraj/309149871-Grzegorz-Hajdarowicz-Nie-ulegam-szantazom.html#ap-1

Piotr Szczęsny domaga się zasądzenia od Hajdarowicza 30 tys. złotych i opublikowania przeprosin w dzienniku Rzeczpospolita o następującej treści: „Ja, Grzegorz Hajdarowicz, przepraszam Pana Piotra Szczęsnego za to, że w udzielonym w dniu 14 września 2017 roku wywiadzie nazwałem go bandytą oraz oświadczyłem że Piotr Szczęsny domaga się „bandyckiego haraczu” w wysokości miliona złotych, pomówiłem go o działanie w ramach grupy przestępczej manipulującej kursem giełdowym i działanie w ramach „szajki” przez co naruszyłem jego dobre imię. Jednocześnie oświadczam, że informacje te są nieprawdziwe.” Zdaniem Piotra Szczęsnego wywiad ten należy traktować jako wybryk, który nie może pozostać bez reakcji, bowiem nie jest to pierwszy taki przypadek ze strony Hajdarowicza. Wskazuje na szeroko komentowaną wypowiedź w telewizji TVN CNBC o „troglodytach” i „durnych głąbach”, „o twarzach nie skażonych inteligencją” – takich epitetów użył Hajdarowicz pod adresem akcjonariuszy mniejszościowych Jupiter S.A. w 2011 roku, w momencie dokonania rozwodnienia akcjonariatu tej spółki. Piotr Szczęsny już uprzednio zapowiedział podjęcie przeciwko Hajdarowiczowi kroków prawnych po udzieleniu tego wywiadu. Treść jego oświadczenia dostępna jest tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/oswiadczenie/

Obydwie strony powołały wielu świadków: Grzegorz Hajdarowicz – byłych członków zarządu KCI S.A. i byłej Gremi Inwestycje S.A., Piotr Szczęsny – akcjonariuszy mniejszościowych KCI S.A., oraz byłych spółek Jupiter S.A. i Gremi Inwestycje S.A. Będziemy informować o dalszym przebiegu obydwu procesów.

Przy tej okazji prosimy o kontakt mailowy osoby, które posiadają archiwalne nagranie wspomnianego wywiadu Hajdarowicza dla TVN CNBC z 2011 roku i zechcą je udostępnić.

Forum akcjonariuszy spółki KCI