Porozumienie przeciwko delistingowi KCI przekracza 5%

7.09.2020

W dniu 4 września 2020 Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych KCI S.A. sprzeciwiające się delistingowi tej spółki przekroczyło 5% w ogólnej liczbie głosów KCI i tego samego dnia o godzinie 14:14 Reprezentant Porozumienia przesłał komunikat do spółki. Jednak spółka KCI, zamiast poinformować o tym niezwłocznie, jak nakazują przepisy prawa, opublikowała oficjalny komunikat podejrzanie późno, bo dopiero 7 września o godzinie 16:11. Oto treść komunikatu:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,452109

O zaistniałym opóźnieniu poinformowano Komisję Nadzoru Finansowego.

W skład Porozumienia w chwili obecnej wchodzi 15 akcjonariuszy mniejszościowych. Są to: Ewa Bartosek, Jarosław Bartosek, Paweł Bień, Witold Bień, Przemysław Brzozowski, Witold Jastrzębski, Jacek Kędzior, Radosław Kędzior, Stanisław Oleksiak, Andrzej Pruszyński, Piotr Snopek, Jan Szatka, Piotr Szczęsny, Maria Thiele, Waldemar Wierzbicki. Mają oni około 3,5 mln akcji i 5,09% ogólnej liczby głosów. To wciąż za mało, aby zatrzymać uchwałę delistingową. Do tego potrzebne jest 10% głosów na walnym zgromadzeniu, czyli około 4,5 mln akcji (przy założeniu, że nie pojawią się akcjonariusze, którzy będą głosować za uchwałą). Zachęcamy kolejnych akcjonariuszy mniejszościowych do przystępowania do Porozumienia. Jako że dziś upłynął termin rejestracji na zgromadzenie, przystąpić do Porozumienia mogą tylko ci akcjonariusze, którzy się zarejestrowali.

Ze strony zainteresowanych powtarzają się zapytania o charakterze organizacyjnym, na które udzielamy zbiorczo odpowiedzi jak niżej.

Pytanie: Nie chcę ujawniać ludziom Hajdarowicza swoich danych osobowych. Czy w tej sytuacji mogę przystąpić do Porozumienia?
Odpowiedź: Każdy kto rejestruje się na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej już musi ujawnić się wobec władz tej spółki i musi ujawnić swoje podstawowe dane osobowe i adresowe. Co więcej, z związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, od września 2020 nawet brak rejestracji na walnym zgromadzeniu nie uchroni akcjonariusza przed tym ujawnieniem. Władze spółki publicznej mają teraz prawo (i techniczną możliwość) do otrzymania informacji o całości swojego akcjonariatu.
Osobną kwestią jest procedura udzielania pełnomocnictwa w formie elektronicznej narzucona przez KCI. Wymaga ona przesłania skanu dokumentu tożsamości na adres mailowy spółki. Wysyłając takie dokumenty można zastrzec żądanie ich usunięcia po zakończeniu walnego zgromadzenia. Jeśli ktoś nie może lub nie chce wysłać kopii dokumentu tożsamości do KCI, wyjątkowo dopuszczamy możliwość przesłania własnoręcznie podpisanego pełnomocnictwa pocztą bezpośrednio do nas. Wówczas nie będzie konieczne wysyłanie kopii dokumentu tożsamości do spółki KCI.

Pytanie: Dom maklerski nie chce wystawić zaświadczenia potwierdzającego rejestrację. Co mam robić?
Odpowiedź: Dom maklerski ma obowiązek ustawowy wystawienia takiego zaświadczenia na żądanie akcjonariusza. Trzeba im to jasno wskazać. Jeżeli odmawiają wystawienia dokumentu mimo wszystko, prosimy o kontakt.

Pytanie: Dlaczego Porozumienie nie jest obecne na Facebook’u?
Odpowiedź: W naszej opinii jest to albo zbędne albo zbyt ryzykowne. Jako platforma najprostszej komunikacji zewnętrznej pomiędzy akcjonariuszami forum bankier.pl jest wystarczające. Jeśli natomiast planować na Facebook’u trwałą platformę komunikacji, która gromadzi znaczną ilość publikacji i szczegółowych informacji, wiązałoby się to z koniecznością założenia profilu grupowego. Jednak Grzegorz Hajdarowicz, korzystając ze swoich wpływów, mógłby z łatwością uzyskać blokadę takiego profilu, pod byle pretekstem („rasizm”, „antysemityzm” itp.). Wówczas jego odblokowanie musiałoby się wiązać z wytoczeniem przeciwko Facebookowi procesu sądowego… w Kalifornii.
Przed takim scenariuszem broni rejestracja domeny w Polsce. Przed próbą cenzury bronimy się przed polskimi sądami. Hajdarowicz próbował już kilkakrotnie bezskutecznie doprowadzić do ocenzurowania lub nawet zamknięcia naszej strony internetowej. Jak dotąd radzimy sobie nieźle.
Nie zniechęcamy natomiast tych osób, które chcą prowadzić dyskusję na portalach społecznościowych. To jednak ma swoje ograniczenia. W otwartej grupie na Facebook’u treści mogą edytować osoby niepożądane. Z kolei grupa zamknięta ograniczy się tylko do niewielkiej liczby osób.

Pytanie: Chcę przystąpić do Porozumienia ale chcę jednocześnie sam uczestniczyć w walnym zgromadzeniu KCI. Czy to możliwe?
Odpowiedź: Tak, ale tylko w sposób bierny. Pełnomocnictwa trzeba udzielić. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby w zgromadzeniu uczestniczyć, pozostaje możliwość zadawania pytań.

Pytanie: Kiedy otrzymam wzór pełnomocnictwa i kto będzie pełnomocnikiem?
Odpowiedź: Wkrótce roześlemy wzór pełnomocnictwa. Członków Porozumienia na zgromadzeniu będzie reprezentował Stefan Thiele.

Forum akcjonariuszy spółki KCI