Porozumienie przeciwko delistingowi KCI przekracza 7%

13.09.2020

Trwa bezprecendensowa mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych KCI przeciwko dążeniom Grzegorza Hajdarowicza do zdjęcia tej spółki z giełdy. Mobilizacja przynosi efekty. W dniu 13 września 2020 przyjęto do Porozumienia przeciwko delistingowi kolejną grupę akcjonariuszy. Wskutek tego mamy już ponad 4,8 mln akcji i przekroczyliśmy próg 7% ogólnej liczby głosów w spółce KCI. Ogólnie Porozumienie zrzesza 37 akcjonariuszy mniejszościowych KCI.

Zwracamy członkom Porozumienia uwagę na konieczność prawidłowego dostarczenia pełnomocnictwa – bez dopełnienia tej formalności cały wysiłek związany z rejestracją i przystąpieniem do Porozumienia pójdzie na marne.

Pełnomocnictwo można dostarczyć na dwa sposoby:
1) pocztą elektroniczną do KCI (skan, dodatkowo potrzebny jest skan obydwu stron dowodu osobistego)
2) pocztą tradycyjną do nas (oryginał)
Nie wystarczy przesłanie tylko do nas samego skanu pełnomocnictwa.

Ponieważ mamy już przypadki osób, które zapomniały wykonać tej czynności, nie wykonały jej prawidłowo, względnie w ogóle nie odnotowały konieczności jej wykonania…
1) tych akcjonariuszy, którzy wysyłali oryginały pełnomocnictwa pocztą do nas prosimy o upewnienie się u nas, że pełnomocnictwa doszły, najlepiej po 5-6 dniach od wysyłki.
2) tych akcjonariuszy, którzy wysłali skan pełnomocnictwa mailem bezpośrednio do KCI prosimy o potwierdzenie nam, że czynność ta została prawidłowo wykonana, a najlepiej będzie kopiować nas na takiej korespondencji mailowej.

Pełnomocnictwo powinno wskazywać liczbę akcji zarejestrowanych na zgromadzenie. Z kolei deklaracja wskazuje na liczbę akcji będących faktycznie w posiadaniu akcjonariusza na dzień jej podpisania. Te liczby nie muszą się pokrywać.

Forum akcjonariuszy spółki KCI