Portal bankier.pl o wezwaniu na akcje KCI, niedowartościowaniu akcji, „strategii” KCI i sprzeciwie akcjonariuszy wobec polityki Hajdarowicza

31.08.2020

W dniu 30 sierpnia 2020 portal bankier.pl poinformował o kontrowersyjnym wezwaniu na akcje kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki publicznej KCI S.A.:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kontrowersyjne-wezwanie-na-akcje-KCI-7914777.html

W publikacji zwrócono uwagę, że cena wezwania 58 groszy jest „najmniejszą możliwą ceną do zaproponowania” z uwagi na to, że średnia za 6 miesięcy wynosi 52 grosze a za ostatnie 3 miesiące wynosi 58 groszy. Jednocześnie zwrócono uwagę na ogromne niedowartościowanie akcji KCI na rynku: „Przed majowym skokiem za złotówkę wartości księgowej firmy (aktywa pomniejszone o zobowiązania) płacono na giełdzie ledwie 11 groszy. Spółka na rynku była zatem warta 10-krotnie mniej niż w księgach. Nawet po rajdzie za złotówkę wartości księgowej KCI płaci się na rynku ledwie 18 groszy. I oczywiście, wyceny księgowej nigdy nie można wprost przekładać na wycenę rynkową, ale w przypadku KCI mowa o skrajnym niedowartościowaniu. (…) Albo zatem coś nie tak jest z księgami (wartości są zawyżone), albo cena rynkowa jest zaniżona i nie odpowiada rzeczywistej wartości spółki.”

„Strategię” KCI skomentowano w sposób następujący: „Najpierw pod strategię podciągano walkę z pomówieniami, mającą na celu „ochronę interesów i dobrego imienia członków grupy kapitałowej KCI SA”. Następnie pod strategię inwestycyjną podciągnięto także rekomendację zdjęcia spółki z GPW.”

Poinformowano o działaniu naszej strony internetowej, która „ma zrzeszać przeciwników polityki stojącego za Gremi International Grzegorza Hajdarowicza”

Forum akcjonariuszy spółki KCI