Powstaje porozumienie akcjonariuszy KCI przeciwko delistingowi

10.08.2020

W dniu 10 sierpnia 2020 grupa 10 akcjonariuszy mniejszościowych kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki KCI S.A. zawiązała porozumienie, którego celem jest zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KCI przeciwko forsowanym przez Hajdarowicza dążeniom do zdjęcia tej spółki z giełdy.

Porozumienie zostało zawiązane na okres 1 roku i funkcjonuje w oparciu o zasadę, że mogą być do niego dopuszczeni inni akcjonariusze mniejszościowi, jeśli udzielą swojego pełnomocnictwa do reprezentowania ich na walnym zgromadzeniu KCI, w którego porządku obrad będzie projekt uchwały delistingowej. Akcjonariusze ci powinni się wykazać posiadaniem deklarowanej ilości akcji KCI i określić swoje zamiary w związku z posiadaniem tych akcji.

Reprezentantem porozumienia został wybrany Piotr Szczęsny, jego zastępcą będzie Maria Thiele. Pozostali członkowie porozumienia to osoby fizyczne, które nie chcą upubliczniania swoich nazwisk. Łącznie członkowie porozumienia posiadają w chwili obecnej 2.533.574 akcji, co stanowi 3,69% ogólnej liczby głosów. Porozumienie na chwilę obecną obejmuje jedynie niewielką grupę akcjonariuszy. Przewidziane jest, że porozumienie będzie przyjmować masowo nowych członków dopiero w momencie zwołania najbliższego walnego zgromadzenia KCI. Wówczas podane zostaną szczegółowe wytyczne i wzór pełnomocnictwa.

Forum akcjonariuszy spółki KCI