Proces o uchylenie uchwały o podziale zysku w KCI PTK S.A.

Ostatnia aktualizacja dnia 25.05.2017

Dywidenda jest podstawowym prawem majątkowym akcjonariusza. Akcja nie jest dziełem sztuki, które można kontemplować samym jego posiadaniem. Akcjonariusz kupuje akcje po to, aby mogły mu coś realnie dać. Bez dywidendy akcje nie są papierem wartościowym ale papierkiem „bezwartościowym”. Istnieją oczywiście substytuty dywidendy, które także mogą przynieść akcjonariuszowi określoną korzyść, jak na przykład skup akcji własnych czy umorzenia akcji. O ile istnieją.

20 lat akcjonariusze mniejszościowi KCI PTK S.A. czekali na wypłatę dywidendy i się nie doczekali. Kiedyś trzeba powiedzieć dość. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie toczy się proces z powództwa akcjonariusza KCI PTK S.A. Marka Rumana o uchylenie uchwały o podziale zysku za 2015 rok.

Za rok 2015 spółka KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. wykazała 7,2 mln złotych. To oznacza, że na każdą akcję spółki mogłoby przypadać nawet 10,74 zł wypłacone w formie dywidendy. Jednak decyzją Walnego Zgromadzenia, na którym głos dominujący posiadała spółka Grzegorza Hajdarowicza, Gremi Sp. z o.o., cały ten zysk przeznaczono na kapitał zapasowy i akcjonariusze znów nie zobaczyli ani grosza dywidendy.

Jednocześnie Grzegorz Hajdarowicz pełnymi garściami korzysta z majątku spółki. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok cały majątek KCI PTK S.A. wynosił około 34 mln złotych, z czego akcje innych spółek miały wartość około 19 mln złotych (55% majątku) a udzielone pożyczki około 14,6 mln złotych (42% majątku). Pożyczki zostały udzielone spółkom Grzegorza Hajdarowicza: Gremi Sp. z o.o. oraz Dragmor Sp. z o.o.

Do procesu przystąpił również Skarb Państwa w charakterze interwenienta ubocznego, co trzeba uznać za dobrą zmianę w porównaniu z sytuacją z lat ubiegłych, kiedy to państwo nie interesowało się co się dzieje z jego własnością. Liczymy na dalsze zainteresowanie sprawą ze strony Skarbu Państwa.

Najbliższa rozprawa sądowa zaplanowana jest na 5 września 2017. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zeznawać będą trzej świadkowie strony powodowej: inni akcjonariusze KCI S.A. i KCI PTK S.A. Będziemy informować Państwa o dalszym przebiegu tego procesu.

Forum akcjonariuszy spółki KCI