Sąd Najwyższy zdecyduje o przejściu KCI na NewConnect

24.07.2019

W dniu 24 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie, rozpatrując apelację spółki KCI od wyroku krakowskiego Sądu Okręgowego w sprawie z powództwa trzech akcjonariuszy: Marii Thiele, Radosława Kędziora i Piotra Szczęsnego o unieważnienie/uchylenie uchwały upoważniającej zarząd KCI do opuszczenia giełdy i przeniesienia notowań spółki KCI na Alternatywny System Obrotu NewConnect, zadecydował o zwróceniu się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym czy przejście z giełdy na NewConnect bez uprzedniego ogłoszenia wezwania jest legalne. Zdaniem Sądu Apelacyjnego istnieją poważne wątpliwości prawne w zakresie interpretacji Ustawy o ofercie publicznej.

Przypomnijmy, że uprzednio Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił zaskarżoną uchwałę, dokonując wykładni celowościowej Ustawy o ofercie i stwierdzając, iż skutki wykonania takiej uchwały wymagają zastosowania względem akcjonariuszy mniejszościowych tej samej procedury ochronnej, jak w przypadku zniesienia dematerializacji akcji. Więcej o tej precedensowej sprawie pisaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/przejscie-z-gieldy-na-newconnect/

Teraz od stanowiska Sądu Najwyższego będą zależeć dalsze losy zaskarżonej uchwały, a zatem i tego czy spółka KCI – zgodnie z zamierzeniami Grzegorza Hajdarowicza – opuści giełdę, bez ogłaszania wezwania. Można oczekiwać, że Sąd Najwyższy zajmie się sprawą w ciągu kilku miesięcy. O sprawie będziemy informować.

Forum akcjonariuszy spółki KCI