Rozwiązanie Porozumienia akcjonariuszy KCI przeciwko delistingowi

11.08.2021

W dniu 10 sierpnia 2021 uległo rozwiązaniu Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych KCI S.A. przeciwko delistingowi tej spółki – upłynął roczny termin, na który je zawarto. Wraz z rozwiązaniem Porozumienia ustają wszystkie obowiązki informacyjne jego członków wobec reprezentanta Porozumienia.

Porozumienie zostało zawiązane w dniu 10 sierpnia 2020, po tym jak akcjonariusz dominujący KCI Grzegorz Hajdarowicz ogłosił swoje plany delistingu tej spółki. W krótkim czasie Porozumienie przekroczyło 5% ogólnej liczby głosów w KCI. Mobilizacja członków Porozumienia na zgromadzenie, na którym miała zostać poddana pod głosowanie uchwała delistingowa, zmusiła Hajdarowicza do wycofania się z planów zdjęcia spółki KCI z giełdy.
(Więcej czytaj tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/nie-bedzie-delistingu-kci-rejterada-hajdarowicza/)

W chwili rozwiązania Porozumienie grupowało 49 akcjonariuszy KCI, i 8,89 % ogólnej liczby głosów. Porozumienie osiągnęło swój doraźny cel jakim było zatrzymanie KCI na giełdzie, aczkolwiek nie stało się trwałą organizacją, całościowo reprezentującą interesy akcjonariuszy mniejszościowych KCI.

Forum akcjonariuszy spółki KCI