Sąd uchyla pięć uchwał jednym wyrokiem. Marek Ruman wygrywa z Hajdarowiczem.

28.04.2023

W dniu 27 kwietnia 2023 Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym uchylił w sumie aż pięć uchwał kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza). O uchylenie tych uchwał wnosił akcjonariusz mniejszościowy Gremi Inwestycje Marek Ruman, którego stanowisko poparł także Skarb Państwa. Spór wynika z faktu, że Hajdarowicz – najwyraźniej uznając majątek spółki Gremi Inwestycje za swój prywatny – permanentnie pozbawił akcjonariuszy prawa o udziału w zysku spółki, jednocześnie korzystając bez ograniczeń z jej majątku w postaci pożyczek i innych transferów. Marek Ruman złożył pozew w 2020 roku, po czym konsekwentnie go rozszerzał o kolejne uchwały pozbawiające akcjonariuszy zysku za kolejne lata.

Sąd nie miał wątpliwości co do zasadności powództwa i uchylił wszystkie skarżone uchwały. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Barbara Zawierzyńska-Wach wskazała na wieloletnie pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych. Gremi Inwestycje musi ponadto zapłacić Rumanowi 4.337 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i 25.000 zł na rzecz sądu. Poniżej publikujemy treść wyroku:


Sprawozdanie finansowe Gremi Inwestycje za 2021 rok

Reprezentujący Rumana radca prawny Marcin Śledzikowski wystąpi o uzasadnienie wyroku, które opublikujemy. Wyrok nie jest prawomocny. Spółce Gremi Inwestycje przysługuje apelacja.

Jest to już kolejny pozew w tej spółce dotyczący kwestii braku przestrzegania w niej praw akcjonariuszy. Poprzedni wyrok został przez Hajdarowicza zignorowany.
(Więcej czytaj tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/potrojny-proces-marka-rumana-przeciwko-hajdarowiczowi/)

Forum akcjonariuszy spółki KCI