Skarb Państwa bezradny wobec Hajdarowicza. Ministerstwo odpowiada na petycję akcjonariuszy Gremi Inwestycje S.A.

27.04.2018

W październiku 2017 roku wysłaliśmy do Mateusza Morawickiego (wówczas pełniącego funkcję Ministra Rozwoju odpowiedzialnego za nadzór właścicielski) petycję, w której przedstawiliśmy sytuację która zaistniała w spółce z udziałem Skarbu Państwa: Gremi Inwestycje S.A. Treść petycji opublikowaliśmy tu:

http://www.forumakcjonariuszykci.pl/petycja-akcjonariuszy-gremi-inwestycje-s-a/

Odpowiedź otrzymaliśmy już następczyni ministra Morawieckiego:


Odpowiedź na petycję z Ministerstwa

Treść odpowiedzi na petycję nie nastraja optymistycznie. Wydaje się, że Skarb Państwa utracił kontrolę nad swoim majątkiem, a jego urzędnicy są bezradni. Niezrozumiała wydaje się zwłaszcza próba przerzucenia problemu do Komisji Nadzoru Finansowego. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i przepisami wykonawczymi to Minister Przedsiębiorczości i Technologii jest odpowiedzialny za nadzór nad majątkiem państwowym w postaci spółek nadzorowanych. Z petycji nie wynika również czy Ministerstwo podjęło jakieś konkretne działania administracyjne lub cywilno-prawne.

Do sprawy będziemy wracać. W najbliższym czasie przedstawimy całościowy obraz sytuacji Skarbu Państwa w spółce Gremi Inwestycje (dawnej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.), tak aby przybliżyć faktyczny charakter działalności w tzw. „Grupie Kapitałowej Gremi”.

Forum akcjonariuszy spółki KCI