Zebranie akcjonariuszy mniejszościowych Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI PTK S.A.) – 12 października 2017

9 października 2017

Wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Gremi Inwestycje S.A (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.), zwłaszcza byłych pracowników dawnych zakładów WSK Kraków zapraszamy na spotkanie w dniu 12 października 2017 o godzinie 17:00. Spotkanie obędzie się w tym samym miejscu co ostatnie spotkania. W agendzie spotkania między innymi:

1) Akcjonariusz Marek Ruman opowie o przebiegu procesu sądowego o uchylenie uchwały o podziale zysku za 2015 rok
2) Podpiszemy petycję kierowaną do Ministra Rozwoju o podjęcie działań mających na celu restytucję majątku spółki Gremi Inwestycje S.A.

Z ostrożności miejsca spotkania nie upubliczniamy, aby nie dostały się na nie osoby niepowołane, które mogłyby nagrywać jego przebieg. Organizatorzy spotkania poinformują również akcjonariuszy indywidualnie sms-em. Wszystkich tych, którzy otrzymają zaproszenie, prosimy o przekazanie zaproszenia także tym akcjonariuszom, którzy mogli go nie otrzymać. Proszę mieć na uwadze zwłaszcza spadkobierców pracowników WSK Kraków, z którymi organizatorzy nie mają kontaktu.

Forum akcjonariuszy spółki KCI