Zwołano WZA spółki KCI. Pilna wiadomość dla członków Porozumienia przeciwko delistingowi

26.05.2021

Spółka KCI S.A. zwołała w dniu 21 czerwca 2021 walne zgromadzenie. Odbędzie się ono w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI pietro, wejście LUMEN od ul. Złotej o godz. 8:00. Oto link to raportu bieżącego:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,472652

Porządek obrad jest typowy dla zwyczajnych walnych zgromadzeń i nie zawiera niespodzianek. Zwracamy jednak uwagę, że do dnia 31 maja 2021 akcjonariusz dominujący KCI Grzegorz Hajdarowicz (poprzez którąś ze spółek zależnych) może uzupełnić porządek obrad. Może się wówczas pojawić w porządku obrad projekt uchwały delistingowej. Sama spółka KCI musi tą informację opublikować najpóźniej 3 czerwca 2021. Na taką okoliczność przygotowani muszą być wszyscy akcjonariusze mniejszościowi KCI, zwłaszcza członkowie Porozumienia akcjonariuszy przeciwko delistingowi. Wówczas pozostają tylko dwa dni robocze na rejestrację na zgromadzenie. Wobec tego należy podjąć następujące działania:

1. Najpóźniej w dniu 4 czerwca 2021 rano należy sprawdzić w komunikatach bieżących ESPI czy pojawiło się ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad WZA spółki KCI o uchwałę delistingową.
2. Jeśli w porządku obrad pojawi się uchwała delistingowa, wówczas należy zarejestrować się na WZA. Ostateczny termin rejestracji to 7 czerwca 2021 (poniedziałek). W takim przypadku dalsze instrukcje przekażemy na naszej stronie internetowej.
3. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie dopilnować lub przeprowadzić tych procedur w dniach 4-7 czerwca 2021 (długi weekend Bożego Ciała!), powinien zarejestrować się na WZA od razu, niezależnie od tego czy porządek obrad zostanie zmieniony czy nie.

Jeśli w porządku obrad pojawi się uchwała delistingowa, ogłosimy mobilizację członków Porozumienia i całego akcjonariatu mniejszościowego, podamy wzory pełnomocnictwa i otworzymy Porozumienie na przyjmowanie nowych członków.

Forum akcjonariuszy spółki KCI