Porozumienie akcjonariuszy KCI – stan aktualny

30.03.2018

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące aktualnego statusu naszej inicjatywy odnośnie próby zawiązania porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych spółki KCI informujemy, że na chwilę obecną nie zebraliśmy wystarczającej ilości akcji uzasadniającej sformalizowanie takiego porozumienia.

Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy deklaracje na łączną ilość około 2,5 mln akcji od 33 akcjonariuszy. Akcjonariusze zgłosili posiadane pakiety w bardzo różnych ilościach: od 1500 do prawie 400 tys. akcji, przy średniej około 75 tys. akcji. Zgłoszenia przyszły z całej Polski, również z zagranicy. Szczegółowe dane kontaktowe akcjonariuszy pozostaną poufne, chyba że ktoś jednoznacznie zadeklaruje, że chce swoje dane ujawnić.

Zadeklarowana ilość jest na chwilę obecną niewystarczająca. Formalnie do zawiązania porozumienia potrzebne jest 5%. Jednak trzeba liczyć się z tym, że część osób w międzyczasie akcje sprzeda lub wycofa się z inicjatywy. Dlatego naszym zdaniem tworzenie porozumienia będzie miało sens jeśli zgłosi się co najmniej 6% – można przyjąć 4 miliony akcji jako graniczną liczbę.

Kilka pytań dotyczyło wysokości ewentualnej składki na pokrycie kosztów prawnych działania takiego porozumienia. Widzimy to w sposób następujący: do uruchomienia inicjatywy i pokrycia minimalnych kosztów potrzebne będzie szacunkowo około 8 tysięcy złotych. Te koszty obejmują: zgłoszenie do KNF, przygotowanie umowy z audytorem, projekt uchwały, a następnie nieunikniony pozew sądowy, bowiem spodziewamy się, że Grzegorz Hajdarowicz nie zgodzi się dobrowolnie na kontrolę swoich interesów przez niezależnego biegłego. Jeśli zgłosi się 4 mln akcji oznacza to 0,2 grosza składki na akcję. Upraszczając: jeśli ktoś ma pakiet 100 tys. akcji, to składka wyniesie 200 złotych. Wydaje się, że nie są kwoty wygórowane, aczkolwiek trzeba traktować wspomniane 8 tysięcy jedynie jako szacunek. Faktyczne koszty mogą być mniejsze lub większe. 8 tysięcy złotych należy traktować jako wstępny budżet.

Na kilka szczegółowych pytań nie mogliśmy udzielić pełnej odpowiedzi. Prosimy o zrozumienie – nie o wszystkim możemy informować. Liczyć się należy także z tym, że może zgłosić się prowokator podający się za akcjonariusza mniejszościowego, jedynie po to, aby wybadać nasze działania. Stąd – dla dobra nas wszystkich – najbardziej wrażliwe szczegóły muszą pozostać poufne.

Grzegorz Hajdarowicz kontroluje około 63% akcji KCI. Zatem free float powinien stanowić 37% – to sporo. Problemem pozostaje bardzo duże rozdrobnienie akcjonariatu odziedziczone po dawnym NFI Jupiter. Jednak prawie 80 osób potrafiło zmobilizować się w akcjonariacie Gremi Inwestycje – założyli fundusz prawny i działają całkiem sprawnie. Stąd mamy nadzieję, że nasza inicjatywa z czasem przebije się do pozostałych, jeśli w końcu zrozumieją, że konkretne działanie prawne jest jedyną szansą na odzyskanie wartości ich akcji.

Więcej o naszej inicjatywie czytaj tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/porozumienie-akcjonariuszy-mniejszosciowych/

Forum akcjonariuszy spółki KCI